FANDOM


UE - flaga Europa | Ameryka Północna - flaga Ameryka Północna | Australia i Oceania - flaga Australia

ESEA Season 29: Najważniejsza dywizja - Australia była australijską najważniejszą dywizją dwudziestego dziewiątego sezonu ESEA, która trwała od 18 września do 8 listopada 2018 roku.

DrużynyEdytuj

Etap grupowyEdytuj

LegendaEdytuj

Awans do playoffów oraz do trzydziestego sezonu najważniejszej dywizji ESEA.
Awans do trzydziestego sezonu najważniejszej dywizji ESEA.
Walka w barażach dwudziestego dziewiątego sezonu najważniejszej dywizji ESEA.
Spadek do zaawansowanej dywizji 30. sezonu ESEA.

WynikiEdytuj

Etap grupowyEdytuj

Nr Drużyna Ilość wygranych Ilość przegranych
1. Australia - flaga ORDER 16 1
2. Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds 15 2
3. Australia - flaga Grayhound Gaming 13 4
4. Australia - flaga Breakaway Esports 12 5
5. Australia - flaga Chiefs eSports Club 12 5
6. Australia - flaga madlikewizards 11 6
7. Australia - flaga Paradox Gaming 10 7
8. Australia - flaga Trident Esports 10 7
9. Australia - flaga Ground Zero Gaming 10 7
10. Australia i Oceania - flaga Legacy Esports 10 7
11. Australia - flaga Exsto Gaming 7 10
11. Australia - flaga seadoggs 7 10
12. Australia - flaga MC ESPORTS 6 11
13. Australia - flaga Dynasty Esports Club 5 12
15. Australia - flaga Formidable 4 13
16. Australia - flaga ex-Avant Garde 3 14
17. Australia - flaga ex-Vizard 2 15

MeczeEdytuj

Tydzień 1Edytuj
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Formidable Australia - flaga 12 16 Australia - flaga seadoggs
Dynasty Esports Club Australia - flaga 16 3 Australia - flaga Formidable
Carnage Esports Australia - flaga 16 11 Australia - flaga Exsto Gaming
Vizard Australia - flaga 9 16 Australia - flaga ORDER
seadoggs Australia - flaga 4 16 Australia - flaga Grayhound Gaming
Dynasty Esports Club Australia - flaga 10 16 Australia - flaga Carnage Esports
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 16 12 Australia - flaga Breakaway Esports
ex-Avant Garde Australia - flaga 8 16 Australia - flaga Vizard
Exsto Gaming Australia - flaga 12 16 Australia - flaga madlikewizards
Grayhound Gaming Australia - flaga 1 0 Australia - flaga Chiefs eSports Club (walkower)
madlikewizards Australia - flaga 16 14 Australia - flaga Trident Esports
Trident Esports Australia - flaga 16 11 Australia i Oceania - flaga Legacy Esports
Legacy Esports Australia i Oceania - flaga 9 16 Australia - flaga Breakaway Esports
Ground Zero Gaming Australia - flaga 16 7 Australia - flaga MC ESPORTS
Tydzień 2Edytuj
  • Skład drużyny Australia - flaga Carnage Esports został przejęty przez organizację Paradox Gaming.
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Breakaway Esports Australia - flaga 16 12 Australia - flaga madlikewizards
Breakaway Esports Australia - flaga 16 7 Australia - flaga Exsto Gaming
seadoggs Australia - flaga 2 16 Australia - flaga ORDER
madlikewizards Australia - flaga 16 9 Australia - flaga Dynasty Esports Club
Vizard Australia - flaga 12 16 Australia - flaga Ground Zero Gaming
Chiefs eSports Club Australia - flaga 16 11 Australia - flaga Ground Zero Gaming
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 16 1 Australia - flaga seadoggs
Paradox Gaming Australia - flaga 16 7 Australia - flaga ex-Avant Garde
ORDER Australia - flaga 16 8 Australia - flaga Trident Esports
Grayhound Gaming Australia - flaga 16 4 Australia - flaga Trident Esports
MC ESPORTS Australia - flaga 4 16 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
Vizard Australia - flaga 7 16 Australia - flaga Grayhound Gaming
Chiefs eSports Club Australia - flaga 16 8 Australia - flaga MC ESPORTS
Legacy Esports Australia i Oceania - flaga 16 5 Australia - flaga Dynasty Esports Club
Legacy Esports Australia i Oceania - flaga 16 9 Australia - flaga Paradox Gaming
ex-Avant Garde Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga Chiefs eSports Club
Tydzień 3Edytuj
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Exsto Gaming Australia - flaga 4 16 Australia - flaga ORDER
Dynasty Esports Club Australia - flaga 1 0 Australia - flaga ex-Avant Garde (walkower)
Formidable Australia - flaga 1 0 Australia - flaga Grayhound Gaming (walkower)
Grayhound Gaming Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga ORDER
seadoggs Australia - flaga 16 6 Australia - flaga Vizard
MC ESPORTS Australia - flaga 16 10 Australia - flaga Paradox Gaming
Exsto Gaming Australia - flaga 1 16 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
Trident Esports Australia - flaga 12 16 Australia - flaga Chiefs eSports Club
Paradox Gaming Australia - flaga 16 11 Australia - flaga Ground Zero Gaming
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 16 8 Australia - flaga madlikewizards
Legacy Esports Australia i Oceania - flaga 16 7 Australia - flaga Vizard
Ground Zero Gaming Australia - flaga 16 5 Australia - flaga Formidable
Formidable Australia - flaga 11 16 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
Ground Zero Gaming Australia - flaga 16 6 Australia - flaga seadoggs
Chiefs eSports Club Australia - flaga 16 7 Australia - flaga Breakaway Esports
Breakaway Esports Australia - flaga 16 7 Australia - flaga MC ESPORTS
Tydzień 4Edytuj
  • Skład drużyny Australia - flaga Vizard rozstał się z organizacją!
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
seadoggs Australia - flaga 6 16 Australia i Oceania - flaga Legacy eSports
Paradox Gaming Australia - flaga 2 16 Australia - flaga Trident Esports
ex-Avant Garde Australia - flaga 16 14 Australia - flaga Formidable
ORDER Australia - flaga 16 1 Australia i Oceania - flaga Legacy eSports
Grayhound Gaming Australia - flaga 16 6 Australia - flaga Dynasty Esports Club
Paradox Gaming Australia - flaga 13 16 Australia - flaga Grayhound Gaming
Dynasty Esports Club Australia - flaga 16 8 Australia - flaga ex-Vizard
MC ESPORTS Australia - flaga 13 16 Australia - flaga seadoggs
Ground Zero Gaming Australia - flaga 16 3 Australia - flaga Exsto Gaming
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 1 0 Australia - flaga ex-Avant Garde (walkower)
Chiefs eSports Club Australia - flaga 9 16 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
Exsto Gaming Australia - flaga 16 10 Australia - flaga Formidable
Breakaway Esports Australia - flaga 16 14 Australia - flaga Ground Zero Gaming
ex-Avant Garde Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga MC ESPORTS
ORDER Australia - flaga 16 13 Australia - flaga madlikewizards
Trident Esports Australia - flaga 16 19 Australia - flaga Dynasty Esports Club
madlikewizards Australia - flaga 6 16 Australia - flaga Chiefs eSports Club
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 16 13 Australia - flaga Grayhound Gaming
Tydzień 5Edytuj
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 13 16 Australia - flaga ORDER
seadoggs Australia - flaga 5 15 Australia - flaga ex-Avant Garde
Formidable Australia - flaga 16 10 Australia - flaga Breakaway Esports
madlikewizards Australia - flaga 5 16 Australia - flaga Grayhound Gaming
ORDER Australia - flaga 1 0 Australia - flaga Dynasty Esports Club (walkower)
Dynasty Esports Club Australia - flaga 8 16 Australia - flaga Exsto Gaming
Trident Esports Australia - flaga 16 8 Australia - flaga Formidable
Trident Esports Australia - flaga 16 4 Australia - flaga seadoggs
ex-Vizard Australia - flaga 1 16 Australia - flaga madlikewizards
MC ESPORTS Australia - flaga 16 7 Australia - flaga ex-Vizard
Breakaway Esports Australia - flaga 19 16 Australia - flaga Paradox Gaming
Legacy eSports Australia i Oceania - flaga 16 14 Australia - flaga MC ESPORTS
Ground Zero Gaming Australia - flaga 8 16 Australia - flaga Grayhound Gaming
Exsto Gaming Australia - flaga 1 16 Australia i Oceania - flaga Legacy eSports
ex-Avant Garde Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga Ground Zero Gaming
Tydzień 6Edytuj
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 1 0 Australia - flaga ex-Vizard (walkower)
ORDER Australia - flaga 16 5 Australia - flaga Ground Zero Gaming
Ground Zero Gaming Australia - flaga 5 16 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
ORDER Australia - flaga 16 2 Australia - flaga MC ESPORTS
ex-Avant Garde Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga Breakaway Esports
Grayhound Gaming Australia - flaga 1 0 Australia - flaga ex-Avant Garde (walkower)
seadoggs Australia - flaga 9 16 Australia - flaga Breakaway Esports
Chiefs eSports Club Australia - flaga 16 3 Australia - flaga Exsto Gaming
madlikewizards Australia - flaga 16 7 Australia - flaga seadoggs
madlikewizards Australia - flaga 16 8 Australia - flaga Paradox Gaming
Dynasty Esports Club Australia - flaga 11 16 Australia - flaga Chiefs eSports Club
Exsto Gaming Australia - flaga 9 16 Australia - flaga Trident Esports
Chiefs eSports Club Australia - flaga 13 16 Australia - flaga Paradox Gaming
Formidable Australia - flaga 1 16 Australia - flaga Chiefs eSports Club
ex-Vizard Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga Paradox Gaming
Grayhound Gaming Australia - flaga 16 6 Australia i Oceania - flaga Legacy eSports
ORDER Australia - flaga 9 16 Australia - flaga Breakaway Esports
Formidable Australia - flaga 4 16 Australia - flaga ORDER
Grayhound Gaming Australia - flaga 16 7 Australia - flaga Breakaway Esports
Legacy eSports Australia i Oceania - flaga 16 6 Australia - flaga Formidable
MC ESPORTS Australia - flaga 12 16 Australia - flaga Trident Esports
Tydzień 7Edytuj
Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Trident Esports Australia - flaga 1 0 Australia - flaga ex-Vizard (walkower)
Legacy eSports Australia i Oceania - flaga 16 12 Australia - flaga madlikewizards
Chiefs eSports Club Australia - flaga 1 0 Australia - flaga ex-Vizard (walkower)
Legacy eSports Australia i Oceania - flaga 2 16 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
Chiefs eSports Club Australia - flaga 5 16 Australia - flaga ORDER
seadoggs Australia - flaga 16 10 Australia - flaga Dynasty Esports Club
Ground Zero Gaming Australia - flaga 16 7 Australia i Oceania - flaga Legacy eSports
Breakaway Esports Australia - flaga 16 5 Australia - flaga Dynasty Esports Club
Ground Zero Gaming Australia - flaga 2 16 Australia - flaga madlikewizards
MC ESPORTS Australia - flaga 19 16 Australia - flaga Dynasty Esports Club
Exsto Gaming Australia - flaga 5 16 Australia - flaga seadoggs
Trident Esports Australia - flaga 16 11 Australia - flaga Breakaway Esports
Ground Zero Gaming Australia - flaga 1 0 Australia - flaga Dynasty Esports Club (walkower)
Paradox Gaming Australia - flaga 16 6 Australia - flaga seadoggs
ex-Vizard Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga Formidable
MC ESPORTS Australia - flaga 7 16 Australia - flaga Exsto Gaming
Trident Esports Australia - flaga 15 19 Australia - flaga Ground Zero Gaming
Grayhound Gaming Australia - flaga (walkower) 0 1 Australia - flaga Exsto Gaming
seadoggs Australia - flaga 1 0 Australia - flaga Chiefs eSports Club (walkower)
Formidable Australia - flaga 2 16 Australia - flaga madlikewizards
Grayhound Gaming Australia - flaga 16 11 Australia - flaga MC ESPORTS
Paradox Gaming Australia - flaga 1 0 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds (walkower)
Paradox Gaming Australia - flaga 16 10 Australia - flaga Formidable
Dynasty Esports Club Australia - flaga (walkower) 0 1 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds
Chiefs eSports Club Australia - flaga 16 3 Australia i Oceania - flaga Legacy eSports
madlikewizards Australia - flaga 16 10 Australia - flaga MC ESPORTS
ORDER Australia - flaga 16 14 Australia - flaga Paradox Gaming
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 1 0 Australia - flaga Trident Esports (walkower)
Formidable Australia - flaga 7 16 Australia - flaga MC ESPORTS

PlayoffyEdytuj

ĆwierćfinałyEdytuj

Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
ORDER Australia - flaga 1 2 Australia - flaga Paradox Gaming
Chiefs eSports Club Australia - flaga 2 1 Australia - flaga Breakaway Esports
Grayhound Gaming Australia - flaga 2 0 Australia - flaga madlikewizards
Tainted Minds Nowa Zelandia - flaga 2 0 Australia - flaga Trident Esports

PółfinałyEdytuj

Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Paradox Gaming Australia - flaga 0 2 Australia - flaga Chiefs eSports Club
Grayhound Gaming Australia - flaga 2 1 Nowa Zelandia - flaga Tainted Minds

FinałEdytuj

Drużyna nr.1 Punkty Punkty Drużyna nr. 2
Chiefs eSports Club Australia - flaga 1 2 Australia - flaga Grayhound Gaming

Pula nagródEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.